Zastrešenie bytového domu na ul. Nám.sv.Martina 87-93, Lipany (r.2017)