Stavba bytového domu 14. b.j. Rožkovany, časť Jeruzalem (r.2016/2017)