Zastrešenie bytového domu na ul. Jakubovanská 5,6, Sabinov (r. 2017)