Zastrešenie bytového domu na ul. Puškinova 19,20 Sabinov (r. 2017)