Ukážky z našej stavebnej činnosti

Šarišské Dravce

Stavba bytového domu 11. b.j. Šarišské Dravce ( r. 2017)

Lipany

Zastrešenie bytového domu na ul. Nám.sv.Martina 87-93, Lipany (r. 2017)

Rožkovany

Stavba bytového domu 14. b.j. Rožkovany, časť Jeruzalem (r. 2016/2017)

Sabinov - Jakubanská ul.

Zastrešenie bytového domu na ul. Jakubovanská 5,6, Sabinov (r. 2017)

Sabinov - Puškinova ul.

Zastrešenie bytového domu na ul. Puškinova 19,20 Sabinov (r. 2017)

Stavby z minulého obdobia

Pre Stav Majo s.r.o. vytvoril Ing. Martin Repeľ