Kontaktné údaje

Predajňa Lipany

Daniel Urda

Cenové ponuky, objednávky, vedúci predajne
0905 365 532
obchod@stavebniny-majo.sk

Miroslava Vargová

Predajňa
0915 356 298
lipany@stavebniny-majo.sk

Predajňa Sabinov

Ing. Ľubomír Kanuščák

Cenové ponuky, objednávky, vedúci predajne
0907 869 821
kanuscak@stavebniny-majo.sk

Ing. Miloš Klembara

Predajňa
0905 685 535
sabinov@stavebniny-majo.sk

Stavebný sektor

Dominik Čorba

Verejné obstarávanie, rozpočty
0915 541 201
stavba@stavebniny-majo.sk

Ing. Milan Heredoš

Stavbyvedúci
0908 885 930
stavbyveduci@stavebniny-majo.sk

Ekonomický sektor

Antónia Kožušková

Ekonómka
0907 290 560
ekonom@stavebniny-majo.sk