Projekty Európskej únie

Projekt: „Zvýšenie konkurencieschopnosti STAV-MAJO s.r.o. vo fáze rozvoja zavedením inovatívnej technológie v oblasti stavebníctva“

Prijímateľ: STAV-MAJO s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany

Miesto realizácie: Železničná 11, 082 71 Lipany, okres Sabinov, Prešovský kraj

Opis projektu:

Cieľom projektu je prispieť k materiálno-technickému obohateniu praktickej výuky v spolupráci so Strednou odbornou školou podnikania a služieb Lipany v oblasti stavebníctva. Nová technológia produkčného procesu svojim vysokým inovačným potenciálom s prvkami inteligentných riešení, zabezpečí posilnenie a zvýšenie konkurencieschopnosti podniku na trhu a zároveň jej umožní vlastnú analýzu a zhodnotenie finálnych výstupov a výrobných procesov. Prínos projektu predstavuje zvýšenie kvality, rýchlosti, efektívnosti a pružnosti v produkčnom procese s ohľadom na trvalo-udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia. Cieľom je inovácia produkčného procesu, ktorá je nevyhnutná pre dosiahnutie konkurencieschopnosti na trhu.

Nenávratný finančný príspevok: 172 577,48 EUR

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Banner EU projekty