Kontaktné údaje

Predajňa Lipany

Daniel Urda

Cenové ponuky, objednávky, vedúci predajne

0905 365 532

[email protected]

Miroslava Vargová

Predajňa

0915 356 298

[email protected]

Predajňa Sabinov

Ing. Ľubomír Kanuščák

Cenové ponuky, objednávky, vedúci predajne

0907 869 821

[email protected]

Ing. Miloš Klembara

Predajňa

0905 685 535

[email protected]

Stavebný sektor

Dominik Čorba

Verejné obstarávanie, rozpočty

0915 541 201

[email protected]

Ing. Milan Heredoš

Stavbyvedúci

0908 885 930

[email protected]

Ekonomický sektor

Antónia Kožušková

Ekonómka

0907 290 560

[email protected]